Canperi Sigortaya Hoşgeldiniz!Sigortacılık Güven İşidir.

Ekonomik

Pratik

Anında Sigorta

İş Saatlerimiz

Pazartesi 8.00 - 18.00
Salı 8.00 - 18.00
Çarşamba 8.00 - 18.00
Perşembe 8.00 - 18.00
Cuma 8.00 - 18.00
Cumartesi 8.00 - 18.00

Acil Yardım

05462165028

Mesai saatleri dışında ve Tatil günlerinde Bu numaradan 24 Saat Hizmet Alabilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Trafik

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

Kasko

Kasko Sigortası ile aracınızı birçok riske (kaza,hırsızlık,yangın) karşı güvence altına alabilirsiniz.

Konut

Eşyalarımızı yangın deprem hırsızlık terör gibi bir çok risklere karşı toplu güvence altına alabiliriz.

Sağlık

özel sağlık kuruluşlarında alınan sağlık hizmeti için ödenen fark ücretini karşılar.

İş Yeri

İş yerinizi her türlü olumsuzluğa ve risklere karşı koruma altına alabilirsiniz.

Seyahat

Riskleri ortadan kaldıran, vize işlemlerinde zorunlu tutulan bir sigorta türüdür.

Nakliyat

Nakliyat Sigortası ile bir malı taşırken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Tarsim

Tarladaki ürünlerin fırtına dolu yağmur da zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Kaza Tespiti İçin Gerekli BelgelerKarşılaştığınız Herhangi Bir Kaza Durumunda Alttaki Kaza İle İlgili Butona Tıklayarak Gerekli Belgeleri Görebilirsiniz.

Maddi Zararlar : Trafik kazası tespit tutanağı Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname), Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse), Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder), Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu Ölüm Halinde: Kaza tespit tutanağı, Veraset ilamı, Nüfus kayıt örneği, Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge, Ölüm raporu, Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu Yaralanma Halinde: Kaza tespit tutanağı, Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu, Tedavi masraf faturalarının asılları. Maluliyet Halinde: Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu, Kaza tespit tutanağı, Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge....

Kasko Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler Çarpma – Çarpılma Olaylarında : Sigorta poliçesi Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği), Alkol raporu (tasdikli örneği), Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı, Ehliyet fotokopisi, Ruhsat fotokopisi, D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname, Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi, İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda), Hasara ilişkin faturalar, Hasara ilişkin fotoğraflar, TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )....

Yangın Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler Sigorta poliçesi İtfaiye raporu Hasara ilişkin faturalar Hasara ilişkin fotoğraflar Cumhuriyet savcılığından takipsizlik kararı Zararı gösteren beyan / talepname Polis veya jandarma tutanağı Vergi levhası (İşyerleri İçin ) Mal sahipleri için tapu belgesi Kiracılar için kira kontratı....

Nakliye Hasarı İçin Gerekli Bilgiler

DUYURULAR VE GEREKLİ BİLGİLER Hasar Meydana Geldiğinde Yapılacak İşlemler Riziko gerçekleştikten sonra, sigortalı, sigortali degilmisçesine hasarin büyümesini önlemek amaciyla gerekli tedbirleri alacak ve hasara ugrayan emtialari sirket yetkilisinin veya eksperin görüslerine hazir hale getirecektir. Sigortalı, rücu haklarimizin korunmasi için deniz tasimalarinda 3 gün, kara tasimalarinda 8 gün içerisinde tasiyiciya hasar bildirimi yapmak zorundadir. Sigortali, eger bir deniz tasimaciligi söz konusu ise, yükte meydana gelen hasarin ileride tazmin edilecegine dair gemi donatanindan veya acentesinden teminat mektubu almalidir, aksi takdirde gemiye tedbir konulmasi yoluna gidilmelidir. Emtia Kıymet Taşıma Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler Sigorta poliçesi Beyan yazisi, Fatura, Konsimento, hamule senedi, CMR, Kargo raporu, Gümrük giris beyannamesi (ithalat halinde), Gümrük çikis beyannamesi (Ihracat halinde), Tutanak, Çeki listesi, Hasar fotograflari, Nakliyeciye çekilen protesto Hasar trafik kazasi sonucu olusmus ise trafik zapti, ehliyet, ruhsat fotokopileri, Vergi kimlik numarasi veya vergi levhası....

Ferdi Kaza Hasar İle İlgili Bilgiler

 • DUYURULAR VE GEREKLİ BİLGİLER
 • Ferdi Kaza Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler
 • Sigorta poliçesi
 • Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği
 • Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası
 • Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak
 • varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)
 • Talep yazısı
 • Ayrıca ek olarak;
 • Ölümlerde:
 • Ölüm raporu ve defin ruhsatı
 • Veraset ilamı tastikli örneği
 • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
 • Yaralanmalarda:
 • Doktor ve hastane raporları
 • Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları
 • İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta
 • adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat küpürleri de ilave edilmiş şekilde)
 • Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) için:
 • Malüliyeti gösterir heyet raporu
 • Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise,
 • sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği,
 • ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir.....